Plataforma QFast

QFast® és una plataforma tecnològica de detecció i identificació d’agents patògens biològics dissenyada com a sistema integrat “sample in – result out”.

La plataforma QFast® permet la determinació senzilla, ràpida i fiable de la presencia o absencia d’una varietat de patògens aplicable a mostres de diferents sectors .

 

 

Solució integrada per a una gran varietat de mostres

La plataforma QFast® permet la detecció de patògens en mostres d’alimentació humana, mostres veterinaries, ambientals (incloent producció primaria: fems, pols) i d’alimentació animal.

Pack d`instrumentació

En funció del nombre de mostres a tractar li presentem diferents configuracions del pack d’instrumentació per a dur a terme el mètode QFast®.

  • QFast-M: Usuaris que processen un nombre moderat d’anàlisis
  • QFast-L: Usuaris que processen un nombre moderat d’anàlisis amb traçabilitat
  • QFast-XL: Usuaris amb incubadors convencionals, que processen un gran nombre d’anàlisis amb traçabilitat

Per a més informació, pot consultar el Fulletó de la Plataforma QFast.