iMICROQ ha participat en la JPA 2013

31 mai 2013

iMICROQ ha assistit a les Jornadas Profesionales de Avicultura organitzades per la Real Escuela de Avicultura.

El programa de les jornades s’ha estructurat en quatre blocs: Producció de Carn d’Au, Cria del Pollastre, l’Ou i l’Avicultura de Posta. A més, s’han tractat temes com la sostenibilitat en la producció avícola, la problemàtica del pollastre de camp o les tendències sobre benestar de las aus en la UE.
En la sessió sobre patologia de les ponedores, iMICROQ ha realitzat la ponència titolada ” Innovació en tècniques de diagnosi. Mètode ràpid per la detecció de Salmonella en mostres complexes“.
La valoració de les Jornades ha estat molt positiva, demostrant-se com un punt de trobada i generador de sinèrgies dels diferentes agents del sector avícola.