Galeria: Control de Salmonella

27 mai 2011

El 22 de juny de 2011 es va realitzar la jornada tècnica “Control de Salmonella: perspectives de futur: legislació i tècniques d’anàlisi”, organitzada per IMICROQ, el Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC) i el Centre d’Investigacions ATIC, Universitat Rovira i Virgili. L’esdeveniment va ser patrocinat per ACC1Ó, Agència de Suport a la Competitivitat de l’Empresa Catalana; ITPSA, Industrial Tècnica Pecuària S.A.; Hipra; SP Veterinària S.A.; Adiveter SL; ESTEVE Grup Farmacèutic; Anorsa, Aparells Normalitzats S.A. i Scharlab S.L.